Tabela akordów


AKORDY:

dzielimy na: 

✦ durowe    (np. akord C)

✦ molowe    (np. Cm)

✦ septymowe    (np. C7)


lista akordów:

akordy durowe:
(należy wcisnąć jednocześnie wszystkie klawisze)

akord C:

 Cm:

C7:


akord D:

Dm:

D7:

akord E:

Em:

E7:

akord F:

Fm:

F7:

akord G:

Gm:

G7:

akord A:

Am:

A7:

akord H:

Hm:

H7:

akord Des (Cis):

Des m:

Des 7:

akord Es (Dis):

Es m:

Es 7:

akord: Ges (Fis):

Ges m:

Ges 7:

akord As (Gis):

As m:

As 7:

akord B (Ais):

Bm:

B7:


akordy molowe: 

akordy septymowe: